Görme EngellilerDerslik Sayısı: 39
Öğretmen Sayısı: 46
Öğrenci Sayısı: 993

YENİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu Okul Aile Birliği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Ekim 2016 Perşembe günü gerçekleşti.  Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından 2015-2016 dönemi Okul Aile Birliği Başkanı Sayın Yasemin PEKER söz alarak yıl içinde yapılan çalışmaları anlattı ve bu dönem boyunca beraber çalıştığı arkadaşlarına teşekkür etti.  Bu konuşmanın ardından Okul Müdürü Sayın Erol ARDAHANLIOĞLU söz aldılar. Konuşmaların ardından, görev süresi dolan okul aile birliği üyelerine  plaketleri sunuldu. Gündemin birinci maddesi gereğince Divan heyetinin oluşumuna geçildi ve yapılan oylamada Divan Başkanlığı’na Mahmut MUNYAR, Katipliğe Hacer Elif VARNALI oy birliği ile seçildiler. 2015-2016 Dönemi Okul Aile Birliği faaliyet raporu ve denetim raporu okundu. Ardından 2015-2016 Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu çalışmalarının ibrasına geçildi ve yapılan oylamada eski dönem yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Okul Aile Birliği yönetim kurulu adaylarının kendilerini tanıtmasından sonra yeni dönem Okul Aile Birliği seçimlerine geçildi.Oylama neticesinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asil, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Yedek üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu. YÖNETİM KURULU -ASİL- 1-Neslihan SÖZER 2-Züleyha ATASOY 3-Sema KURDAŞ 4-Burcu KUT 5-Oya DUMAN DENETLEMEKURULU-ASİL- 1-Erkan ÇALDAŞ (Veli) 2-Nagihan Köksal ÖLÇER (öğretmen) 3-Akın GÖKÇE(öğretmen) YÖNETİM-KURULU-YEDEK- 1-Tülay LAFCIOĞLU 2-Burçin ÇAKIR 3-Elif KOŞUM 4-Ayşe AYRANCILAR 5-Çiğdem ÜSTÜNKAYA DENETLEME-KURULU-YEDEK- 1-Ali YILDIRIM( veli) 2-İbrahim Cem GİRGİN 3-Fatih ÇİLİNGİR 24 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen ilk yönetim kurulu toplantısında, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı Nesrin Fuat Bursalı İlkokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri kendi aralarında iş bölümü yaptılar. Görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlendi : Başkan:Neslihan SÖZER BaşkanYardımcısı: Sema KURDAŞ Muhasip: Burcu KUT  Sekreter:OyaDUMAN  Üye: Züleyha ATASOY   Yeni dönem Okul Aile Birliğine çalışmalarında başarılar dileriz.